Vedlikeholdsguide

Å vedlikeholde ditt nye massasjebad er viktig for å sørge for at produktet gir deg glede i flere år. Vi minner også om at det er en forutsetning for at garantien skal være gyldig at disse vedlikeholdsrådene følges.

Alt arbeid som gjøres med det elektriske anlegget i boligen din og i massasjebadet skal utføres av fagfolk.

Vedlikeholdsrådene i denne artikkelen er generelle og de kan avvike noe fra modell til modell.

Plassering av massasjebad

Når du skal plassere massasjebadet ditt er det viktig å tenke på underlaget. Det skal tåle vekten av selve massasjebadet, vannet og menneskene som er oppi og samtidig være stabilt og trygt. Dette sørger du for ved å sørge for at underlaget er jevnt og rett. Plasseringen av badet må ikke være til hinder for at du kan få tilgang til rør og elektronikk på innsiden av panelene.

Krav for elektrisk installasjon

Alle massasjebad må kobles til strømnettet av godkjente fagfolk. Det finnes en koblingsbeskrivelse på innsiden av styringssystemet som elektrikeren kan benytte seg av. På salgssiden til alle badene er det spesifisert hvilken type strømkurs du minimum må benytte.

Det er viktig at massasjebadet kobles direkte til sikringsskapet til en egnet sikring. Badet må IKKE tilkobles strøm uten at det er tilstrekkelig med vann oppi.

Første gangs oppsett av badet

 1. Fjern all embalasje fra alle deler, inklusive filterene.
 2. Fyll opp med rent vann opp til merket inni badet som indikerer hvor høy vannstanden skal være. Dersom vannet er for kaldt kan frostsikringen i badet aktiveres, det kan du unngå ved å fylle i litt varmt vann fra huset ditt.
 3. Elektrikeren kan så koble til badet ditt og lukke igjen styringsboksen.
 4. Badet starter automatisk opp i kontrollmodus.
 5. Følg instruksjonene på styringspanelet for å justere badet til din ønskede temperatur.
 6. Tilsett kjemikalier for rensing av vannet f.eks. bromin i flytebeholder, kjemikalier kan du kjøpe hos oss.
 7. Ta på lokket og gled deg til vannet er klart.

Rengjøring av filter

Våre massasjebad har som regel ett eller to filter. Disse må rengjøres minimum hver måned for optimal effekt. Rengjøring av filter gjøres på følgende måte:

 1. Skru av strømkilden til massasjebadet, som oftest enklest å gjøre ved å slå av sikringen.
 2. Skru ut filteret.
 3. Sett filteret i filterrens og la det stå i noen timer, rens filteret godt etterpå i hageslangen / dusjen. Pass på at du ikke får filterrens på øynene eller i munnen.
 4. Sett filteret tilbake i badet, ikke stram til for hardt.
 5. Koble på strømkilden til massasjebadet igjen.

Bytte av vann i massasjebad

Vi anbefaler å bytte ut vannet mellom 2 og 4 ganger i løpet av et år, men det er avhengig av hvor mye det benyttes.
Ved bytte av vann anbefaler vi deg å følge disse stegene:

 1. Skru av strømkilden til massasjebadet, som oftest enklest å gjøre ved å slå av sikringen.
 2. Skru ut filteret og ta en rens samtidig av dette.
 3. Tøm badet enten fra avtappingsventilen eller benytt en lensepumpe.
 4. Tøm ut de siste vannrestene med en bøtte eller lignende.
 5. Vask badet UTEN såpe, bruk varmt vann og en ren mikrofiberklut.
 6. Fyll badet med vann og sett tilbake de rene / nye filterene.
 7. Koble til strømkilden.