Garanti

Eksellent Spas leveres med en begrenset to årig garanti på styringssystemene, skjellet og lokk.
Ved behov for utskiftning av deler innenfor garantiperioden, vil vi sende deg reservedeler som du selv monterer.

Garantiens gyldighet forutsetter at badet er godt vedlikeholdt av fagpersonell. Eksellent AS (Eksellent Spas) eller våre leverandører kan ikke holdes ansvarlig for skader på andre produkter enn produktene solgt av oss.

Dersom montering av produktet ikke er gjort av fagmessig godkjent personell, er garantien å anse som bortfalt.